top of page
Image by Ann Savchenko

Konsultāciju pakalpojumi

Darījumu atbalsts

 • Padomi gatavojoties uzņēmumu pirkšanas/pārdošanas procesam

 • Uzņēmuma padziļināta finanšu un nodokļu izpēte

 • Ilgtermiņa finanšu plānu un prognožu izstrāde/izskatīšana

 • Biznesa un nemateriālo aktīvu vērtēšana

 • Līguma finanšu nosacījumu un risku analīze

 • Atbalsts darījuma sarunās

 • Konsultācijas par finanšu instrumentiem un kapitāla tirgu

Stratēģija un finanšu plānošana

 • Stratēģijas konsultācijas

 • Biznesa vērtības palielināšanas konsultācijas

 • Finanšu modelēšana

 • Atbalsts budžetu un ilgtermiņa plānu sagatavošanā

 • Restrukturizācijas un efektivitātes uzlabošanas plānu izstrāde

Finanšu un vadības informācijas pārbaude

 • Vadības sagatavoto atskaišu/informācijas pārbaude

 • Investīciju plānu novērtēšana

 • Sadarbības partneru iesniegtās finanšu informācijas pārbaude

 • Neatkarīga konkursa pretendentu iesniegtās finanšu informācijas analīze

Uzņēmuma pārvaldība

 • Atbalsts dokumentu sagatavošanā akcionāru/dalībnieku sapulcēm vai iesniegšanai regulatoram

 • ​Vadības sagatavotās informācijas pārbaude īpašnieku uzdevumā

 • Korporatīvās pārvaldības konsultācijas

 • Uzņēmuma vadības darbības rezultātu novērtēšana

Risku pārvaldības un atbilstības konsultācijas

 • Atbalsts risku pārvaldībā

 • Padomi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā

 • Konsultācijas atbilstības jautājumos

Pakalpojumi: Services
bottom of page